Zmiany w VAT trzeba ująć w systemach komputerowych

Od 1 stycznia 2010 r. zmienią się zasady określania miejsca opodatkowania usług VAT. Już dziś firmy powinny zacząć przygotowywać swoje systemy komputerowe do zmian.
Już 1 stycznia 2010 r. przedsiębiorców czekają zmiany w zasadach rozliczeń VAT. To skutek dostosowania naszych regulacji do Dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. Nowelizacja ustawy o VAT, opracowana przez Ministerstwo Finansów, zakłada m.in. zmiany w określaniu kraju opodatkowania usług, nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego dla importu usług. Skoro zmiany wymuszone są przez przepisy wspólnotowe, to ich wejście w życie jest pewne, a kształt już znany. Dlatego też podatnicy powinni już dziś zacząć przygotowania do nich. Eksperci radzą, przygotować się do nowego raportowania podatkowego. Pierwszym krokiem powinna być inwentaryzacja dokonywanych transakcji w świetle planowanych zmian. W wielu przypadkach niezbędna będzie nie tylko zmiana traktowania VAT, ale i weryfikacja systemów finansowo-księgowych, czy to w zakresie stosowanej stawki podatku, czy też dodatkowych wymogów sprawozdawczości VAT. Podatnicy powinni się też przygotować na zmiany w rozpoznawaniu obowiązku podatkowego przy imporcie usług. Warto zwrócić uwagę na faktury otrzymywane od kontrahentów zagranicznych na przełomie 2009 i 2010 roku, aby wyeliminować przypadki, w których zawierają one błędnie naliczony VAT.
Gazeta Prawna, 8 września 2009 r.