VAT – Kontrahenta da się sprawdzić

Osoba zainteresowana potwierdzeniem numeru VAT wprowadza jedynie kod państwa kontrahenta oraz podaje jego numer VAT.
Wynika tak z informacji Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorca ma bowiem możliwość sprawdzenia ważności numeru VAT UE za pośrednictwem systemu wymiany danych VIES. Pozwala on dostawcy zweryfikować status podatkowy jego kontrahenta. Warto jednak pamiętać, że nie dostaniemy nazwy i adresu podmiotu, którego dotyczy zapytanie, a przynajmniej nie w każdym przypadku. Narodowe administracje nie udostępniają takich informacji z powodu bezpieczeństwa i ochrony danych. Możemy liczyć natomiast na potwierdzenie (lub nie) stanu faktycznego podanego przez podatnika.
Rzeczpospolita, 8 września 2009 r.