Łączymy nowoczesne technologie, oraz wiedzę i doświadczenie. Zapewniamy kompleksowe prowadzenie ksiąg i rozliczeń podatkowych.

UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ 

Księga Przychodów i Rozchodów  –  Ewidencja Ryczałtu  –  VAT

Nasze usługi obejmują kompleksowe prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji ryczałtowej, także rozliczeń podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach usługi dla mikrofirm udostępniamy na życzenie bezpłatnie prosty program sprzedażowy ERP XT Comarch z dostępem online, który może być wykorzystany do wystawiania faktur sprzedażowych a także dodatkowo do internetowego przekazania wprowadzonych dokumentów do naszego biura (przy większej ilości dokumentów). Dla weryfikacji księgowej dokumenty dostarczane są do nas w formie skanów (mail), pocztą lub osobiście. Wykonujemy:

 •  prowadzenie ewidencji dokumentów otrzymywanych od Klienta i kontrahentów (KPiR, Ryczałt, ewidencje VAT);
 •  ewidencję środków trwałych;
 •  raportowanie danych finansowych;
 •  przygotowanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego GUS oraz INTRASTAT;
 •  przygotowanie plików JPK_KPR i JPK_RYCZAŁT na żądanie US;
 •  pełne rozliczenia podatkowe PIT, VAT wraz z plikiem JPK_VAT;
 •  rozliczenie ZUS prowadzącego działalność gospodarczą;
 •  zastępcze pełne wsparcie Klienta w trakcie kontaktu z US i ZUS

 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych musi być dostosowane do specyfiki i wielkości firmy. Przepisy rachunkowe pozwalają na zastosowanie różnorodnych uproszczeń w zależności od wielkości firmy. Najważniejsze jest indywidualne podejście do potrzeb firmy z uwzględnieniem przepisów podatkowych, rachunkowych i gospodarczych. Dobrze zaplanowana pełna księgowość to czasami setki problemów mniej, to zdecydowana poprawa efektywności i skuteczności pracy i prowadzenia firmy.

Nasze usługi obejmują kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości, jak również w oparciu o standardy międzynarodowe. Proponujemy Państwu także opracowanie planu kont, sporządzenie miesięcznych oraz rocznych raportów, sporządzanie raportów do GUS oraz usługi związane z zamknięciem roku obrotowego – sporządzenie sprawozdania finansowego i przekazanie sprawozdania do US i KRS. Wykonujemy także:

 • ułożenie planu kont księgowych oraz schematu informacji wspomagających;
 •  przygotowanie bazy danych w systemie finansowo – księgowym;
 •  dekretację i ewidencję dokumentów otrzymywanych od Klienta i kontrahentów;
 •  ewidencję środków trwałych;
 •  raportowanie danych finansowych do zarządu firmy zgodnie z wymogami Klienta;
 •  przygotowanie statutowych sprawozdań finansowych oraz pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności jeżeli jest wymagane;
 •  przygotowanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego GUS oraz INTRASTAT;
 •  współpraca z audytorami m.in. biegłym rewidentem jeżeli jest wymagana;
 •  usługi niestandardowe, takie jak: rekonstrukcja ksiąg, przygotowanie ksiąg na podstawie innych rejestrów, itp.
 •  przygotowanie plików JPK_VAT oraz JPK_KSIĘGA na żądanie US.

 

Rachunkowość online

W naszej pracy rachunkowej wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania IT w tzw. systemie usługowym. Rozwiązania informatyczne księgowości online, instalowane w tzw. chmurze informatycznej to podstawa współczesnej księgowości. Możemy elastycznie dostosować prowadzenie ksiąg rachunkowych do różnych uwarunkowań, zwiększamy bezpieczeństwo danych finansowych, niektóre procesy są automatyzowane, dostęp do danych dla właścicieli firmy jest z dowolnego miejsca, brak potrzeby budowy złożonej sieci komputerowej  szczególnie w mniejszych firmach (ale nie tylko). W najbliższych latach rozwój rozwiązań IT w systemach księgowych i płacowych  będzie cięgle się rozwijał.

W systemie rachunkowości online Klient może korzystać z modułów typu sprzedaż, magazyn, kasa, bank. Współpraca między tymi modułami odbywa się drogą internetową w czasie rzeczywistym. Dzięki pracy w tym systemie, dokumenty wprowadzane przez Klienta (np. faktury) są automatycznie widoczne dla zalogowanego pracownika biura rachunkowego, który ma możliwość ich odpowiedniego zadekretowania i zaksięgowania. Pozwala to na zautomatyzowanie pracy, dostęp do danych 24h/dobę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, zwiększa się bezpieczeństwo przechowywania danych, dane te są odpowiednio szyfrowane i zabezpieczane. Pracownik naszego biura może pracować zdalnie w tym systemie w siedzibie naszego biura a także bezpośrednio w siedzibie Klienta, wtedy dokumenty nie muszą być wcale dostarczane do naszego biura.

Oferujemy Klientom  wdrożenie rozwiązania rachunkowości online  z wykorzystaniem systemów informatycznych  ERP firmy COMARCH SA

 

ROZLICZENIA PODATKOWE

Nasza usług jest kompleksowa, na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR, Ryczałt, Księgi rachunkowe) dokonujemy także rozliczań podatku dochodowego od osób prawnych CIT lub osób fizycznych PIT oraz podatku VAT za dany okres lub rok podatkowy oraz przygotowujemy odpowiednie deklaracje podatkowe. Przygotowujemy również zestawienia podsumowujące podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym VAT-UE. Nasze usługi w ramach przygotowania rozliczeń z tytułu CIT i PIT obejmują kompleksowe przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz rocznego zeznania CIT-8, PIT-36, PIT-36L.

W szczególności, usługi te zawierają przygotowanie:

 • miesięcznych oraz rocznej kalkulacji CIT i PIT wraz ze szczegółowymi informacjami;
 •  innych formularzy, jeśli okażą się niezbędne;
 •  kwoty podatku dochodowego należnego, który Firma zobowiązana jest przelać na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Rozliczenia podatku VAT obejmują przygotowanie rejestrów oraz deklaracji VAT, w tym:

 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT na podstawie dokumentacji;
 •  przedstawianie propozycji traktowania wybranych transakcji, które mogłyby wpływać na wysokość zobowiązania podatkowego;
 •  sporządzanie deklaracji VAT w oparciu o rejestry VAT i korekt tych deklaracji;
 •  informowanie o kwocie podatku VAT do zapłaty;
 •  sporządzanie deklaracji VAT-UE – informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, a także korekty deklaracji VAT-UE;
 •  wskazanie kwoty potencjalnego zwrotu podatku VAT na deklaracji VAT oraz przygotowywanie wniosków o zwrot podatku VAT (w razie potrzeby);
 •  zastępcze wsparcie Klienta w trakcie kontaktu z US;
 •  przygotowanie i wysyłka plików JPK_VAT.