Łączymy nowoczesne technologie, oraz wiedzę i doświadczenie. Zapewniamy kompleksowe prowadzenie ksiąg i rozliczeń podatkowych.

UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ

Księga Przychodów i Rozchodów  –  Ewidencja Ryczałtu  –  VAT

Nasze usługi obejmują kompleksowe prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji ryczałtowej, także rozliczeń podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonujemy:

 •  prowadzenie ewidencji dokumentów otrzymywanych od Klienta i kontrahentów (KPiR, Ryczałt, ewidencje VAT);
 •  ewidencję środków trwałych;
 •  raportowanie danych finansowych;
 •  przygotowanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego GUS oraz INTRASTAT;
 •  przygotowanie plików JPK_KPR i JPK_RYCZAŁT na żądanie US;
 •  pełne rozliczenia podatkowe PIT, VAT wraz z plikiem JPK_VAT;
 •  rozliczenie ZUS prowadzącego działalność gospodarczą;
 •  zastępcze pełne wsparcie Klienta w trakcie kontaktu z US i ZUS;
 •  udostępniamy program do wystawiania faktur on line.

 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Prowadzenie ksiąg rachunkowych musi być dostosowane do specyfiki i wielkości firmy. Przepisy rachunkowe pozwalają na zastosowanie różnorodnych uproszczeń w zależności od wielkości firmy. Najważniejsze jest indywidualne podejście do potrzeb firmy z uwzględnieniem przepisów podatkowych, rachunkowych i gospodarczych. Dobrze zaplanowana pełna księgowość to czasami setki problemów mniej, to zdecydowana poprawa efektywności i skuteczności pracy i prowadzenia firmy.

Nasze usługi obejmują kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości:

 • ułożenie planu kont księgowych oraz schematu informacji wspomagających;
 •  przygotowanie bazy danych w systemie finansowo – księgowym;
 •  dekretację i ewidencję dokumentów otrzymywanych od Klienta i kontrahentów;
 •  ewidencję środków trwałych;
 •  raportowanie danych finansowych do zarządu firmy zgodnie z wymogami Klienta;
 •  przygotowanie pełnym wymaganych przez przepisy  sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe);
 •  pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności jeżeli jest wymagane;
 •  przygotowanie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego GUS oraz INTRASTAT;
 •  współpraca z audytorami m.in. biegłym rewidentem jeżeli jest wymagana;
 •  usługi niestandardowe, takie jak: rekonstrukcja ksiąg, przygotowanie ksiąg na podstawie innych rejestrów, itp.
 •  przygotowanie plików JPK_VAT oraz JPK_KSIĘGA na żądanie US.

 

Rachunkowość online

W naszej pracy rachunkowej wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania IT w tzw. systemie usługowym. Rozwiązania informatyczne księgowości online, instalowane w tzw. chmurze informatycznej to podstawa współczesnej księgowości. Możemy elastycznie dostosować prowadzenie ksiąg rachunkowych do różnych uwarunkowań, zwiększamy bezpieczeństwo danych finansowych, niektóre procesy są automatyzowane, dostęp do danych dla właścicieli firmy jest z dowolnego miejsca, brak potrzeby budowy złożonej sieci komputerowej  szczególnie w mniejszych firmach (ale nie tylko). W najbliższych latach rozwój rozwiązań IT w systemach księgowych i płacowych  będzie cięgle się rozwijał.

Oferujemy Klientom  wdrożenie rozwiązania rachunkowości online  z wykorzystaniem systemów informatycznych  ERP.

 

ROZLICZENIA PODATKOWE

Nasza usług jest kompleksowa, na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR, Ryczałt, Księgi rachunkowe) dokonujemy także rozliczań podatku dochodowego od osób prawnych CIT lub osób fizycznych PIT oraz podatku VAT za dany okres lub rok podatkowy oraz przygotowujemy odpowiednie deklaracje podatkowe. Przygotowujemy również zestawienia podsumowujące podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym VAT-UE. Nasze usługi w ramach przygotowania rozliczeń z tytułu CIT i PIT obejmują kompleksowe przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz rocznego zeznania CIT-8, PIT-36, PIT-36L.

Powrót