Poprzez określenie oczekiwań Państwa firmy możemy zaoferować pełen zakres usług w zakresie rozliczeń płacowych i kadr. Zakres naszych usług obejmuje rozliczenia obciążeń podatkowo – ubezpieczeniowych (ZUS), wynikających ze wszystkich form zatrudnienia. 

Rozliczenia płac

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie naliczania płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z uwzględnieniem stałych i zmiennych składników wynagrodzeń np. premii pracowniczych, nadgodzin, urlopów oraz wynagrodzeń za czas choroby pracownika.

Przygotowujemy deklaracje rozliczeniowe do urzędu skarbowego, ZUS, PFRON. Współpracujemy z tymi instytucjami w zakresie przygotowanej dokumentacji w przypadku jakichkolwiek pytań.

W ramach usług w zakresie rozliczeń płacowych oferujemy Państwu między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń;
 • naliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem;
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy;
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników (listy płac);
 • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • przygotowywanie i składanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji (PIT-11, PIT-4R, PIT-40);
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac dla osób kadry zarządczej;
 • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C);
 • nadzór przy kontrolach.

Rozwiązania płacowe online

W naszej pracy wykorzystujemy także nowoczesne rozwiązania IT w tzw. systemie usługowym. Rozwiązania informatyczne rozliczeń płac instalowane w tzw. chmurze informatycznej pozwalają elastycznie wprowadzać dane do systemu płac.  Pozwala to na zautomatyzowanie pracy, dostęp do danych 24h/dobę z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, zwiększa się bezpieczeństwo przechowywania danych, dane te są odpowiednio szyfrowane i zabezpieczane. Pracownik naszego biura może pracować zdalnie w tym systemie w siedzibie naszego biura a także bezpośrednio w siedzibie Klienta.  Właściciel firmy lub upoważniony pracownik  ma ciągły wgląd w dane płacowe, może drukować z systemu odpowiednie dokumenty.

Administracja kadrowa

Dbamy również o prawidłowe, zgodne z kodeksem pracy, administrowanie teczkami personalnymi i całą dokumentacją dotyczącą stosunku pracy.

Zakres usług obejmuje także pomoc w procesie zatrudniania nowych oraz odchodzących pracowników. Dbamy o to, żeby procesy kadrowe i płacowe realizowane dla Państwa były zgodne z przepisami, efektywne i łatwe w realizacji.

W ramach usług w zakresie administracji kadr oferujemy Państwu między innymi:

 • tworzenie i administracja teczek personalnych;
 • ewidencja i kontrola wymiaru urlopów pracowniczych;
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • przygotowanie umów pracowniczych;
 • przygotowywanie świadectw pracy;
 • nadzór przy kontrolach.

Zapewniamy całkowitą  zgodność z przepisami ochrony danych osobowych RODO.

Powrót