Opłata od każdego pełnomocnictwa

Pełnomocnik musi złożyć do akt konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis, co wymaga zapłaty opłaty skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10785), oznacza to, że należna opłata skarbowa wynika z liczby składanych dokumentów, która wiąże się z liczbą spraw (postępowań) prowadzonych przez organ.
Gazeta Prawna, 8 września 2009 r.