Zmiany w podatkach po expose Premiera

Podczas piątkowego expose Premier zapowiedział szereg zmian w prawie podatkowym. Najważniejsze to likwidacja ulgi prorodzinnej dla zamożnych Polaków tylko z jednym dzieckiem, a także likwidacja ulgi na Internet.
Premier zapowiedział w piątek, że zlikwidowana zostanie ulga prorodzinna dla rodzin z jednym dzieckiem, o dochodzie powyżej 85 tys. zł rocznie. Ulga zostanie przyznana dopiero, gdy rodzina powiększy się o kolejne dzieci. Wśród propozycji zmian jest także podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej na każde trzecie i kolejne dziecko. Wysokość ulgi na dwoje pierwszych dzieci ma pozostać bez zmian.
Zlikwidowana ma być także powszechna ulga na Internet. W uzasadnieniu Premier wskazał fakt, że wydatki na Internet maleją, a państwo i tak wspomaga budowę nowoczesnej sieci w całym kraju. Według szacunków rządu pozwoli to zaoszczędzić około 1,5 mld zł w cztery lata.
Ograniczony ma zostać przywilej podatkowy dla umów autorskich. Odpisanie 50-procentowych kosztów uzyskania będzie możliwe do przychodu w wysokości 85 tys. złotych rocznie. Powyżej tego progu twórcy płacić będą normalny podatek.
Od 2013 roku dla gospodarstw rolnych stopniowo ma być wprowadzana rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Zmiany w pierwszej kolejności mają dotknąć największych gospodarstw, stopniowo rozszerzając te zasady na mniejsze. Podatek od dochodów dla gospodarstw rolnych ma pozwolić na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego.
Wreszcie na koniec zamknięta ma zostać możliwość omijania podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych (tzw. podatku Belki).
Minister Finansów Jacek Rostowski poinformował, że zapowiedziane w piątkowym expose premiera zmiany w podatkach dochodowych i ulgach nastąpią w 2013 r. Od przyszłego roku w tym zakresie nie będzie żadnych zmian.
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP
Źródło: www.premier.gov.pl, www.tvn24.pl, stan z dnia 21 listopada 2011 r.
Data publikacji: 21 listopada 2011 r.