Stawka VAT w przypadku montażu żaluzji w obiektach budownictwa mieszkalnego

Usługi montażu na stałe żaluzji, rolet (zewnętrznych oraz wewnętrznych), plisów, moskitier czy markiz stanowią modernizację obiektów budowlanych, a zatem – w zakresie, w jakim są to obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – korzystają z opodatkowania obniżoną stawką VAT 8%.
Stawkę VAT 8% stosuje się, między innymi, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zob. art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 – dalej u.p.t.u.).
Sporne jest czy stawka ta ma zastosowanie do usług polegających na montażu żaluzji, rolet, plisów, moskitier czy markiz. Zdaniem organów podatkowych – nie. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2011 r. (ILPP1/443-467/11-2/MK) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 r. (IPPP3/443-588/11-2/LK). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że “żaluzje, rolety, plisy, moskitiery, markizy należy uznać za wyposażenie budynku (lokalu), a fakt ich przytwierdzenia do ścian i sufitu, w przedmiotowej sprawie, pozostaje bez znaczenia bowiem w wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku”. W konsekwencji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że usługi polegające na dostawie z montażem żaluzji, rolet tekstylnych, aluminiowych, plis, moskitier, markiz nie mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 u.p.t.u., a więc opodatkowane są VAT według stawki podstawowej 23%.
Dotyczy to również – zdaniem organów podatkowych – usług montażu rolet zewnętrznych. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2011 r. (ILPP1/443-240/11-2/MP), “zarówno do sprzedaży zewnętrznych, aluminiowych rolet okiennych, jak i do usług polegających na montażu tych rolet w budynkach mieszkalnych zastosowanie ma stawka 23%, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług”.
Osobiście ze stanowiskiem takim się nie zgadzam. Według mnie usługi montażu na stałe żaluzji, rolet (zewnętrznych oraz wewnętrznych), plisów, moskitier czy markiz stanowią modernizację obiektów budowlanych, a zatem – w zakresie, w jakim są to obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – korzystają z opodatkowania obniżoną stawką VAT 8%. Niestety, na tę chwilę nie jest wiadome, jakie stanowisko w tej kwestii zajmą sądy administracyjne, a w konsekwencji stosowanie obniżonej stawki 8% we wskazanym zakresie jest ryzykowne.
Obniżoną stawką 8% opodatkowane mogą być – jako budowa lub remont – według mnie również usługi montażu parapetów w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niestety, nie są mi w tej kwestii znane żadne wyjaśnienia organów podatkowych, a w konsekwencji nie jestem wskazać, jakie jest stanowisko przez nie reprezentowane na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.
Tomasz Krywan
Vademecum Głównego Księgowego
72600
Data publikacji: 18 listopada 2011 r.