Karta podatkowa na 2012 r.

W najnowszym Monitorze Polski zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 102, poz. 1028).
Stawki karty podatkowej te są corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W 2012 r. będą one wyższe niż obowiązujące o ok. 4%.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2011 r.
Data publikacji: 21 listopada 2011 r.