Zmiany przy zakładaniu spółki z o.o. w trybie S-24

Na zakończonym 21 kwietnia 2017 r. 40. posiedzeniu Sejmu Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany przewidują, że przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie można stosować „zwykłego” podpisu elektronicznego, tylko kwalifikowany lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Założeniem nowelizacji jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego przez rezygnację z możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 (tj. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym).

Do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 stosowane będą nadal: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Podkreśla się, że dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównywalnie większa niż w momencie wprowadzania trybu S-24, natomiast korzystanie z profilu zaufanego ePUAP staje się coraz łatwiejsze dzięki rozszerzeniu dopuszczalnych metod identyfikacji na potrzeby uzyskania profilu zaufanego ePUAP oraz technicznym usprawnieniom samego systemu ePUAP.

Ustawa, która trafi teraz do Senatu, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Marcin Krudysz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z 24.04.2017 r.

Data publikacji: 24 kwietnia 2017 r.