Zaliczkę za lipiec można będzie zapłacić dopiero w październiku

Przedsiębiorcy, którzy na skutek nowelizacji ustaw o CIT i PIT z marca tego roku stali się małymi podatnikami, choć nie byli nimi według wcześniej obowiązujących przepisów, mogą zdecydować o kwartalnym rozliczaniu się z tych podatków.
Czas na podjęcie takiej decyzji upływa 20 sierpnia. Najpóźniej tego dnia trzeba bowiem powiadomić urząd skarbowy o wyborze kwartalnego rozliczenia. Przedsiębiorcy (zarówno podatnicy PIT jak i CIT) mogą wybrać wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy co kwartał, jeżeli: rozpoczynają w danym roku działalność gospodarczą lub są tzw. małymi podatnikami, czyli ich przychody (brutto, wraz z należnym VAT) za ubiegły rok nie przekroczyły ustawowego limitu.
4 sierpnia 2009