Projekt – Wynajmujący mieszkania zapłacą mniej fiskusowi

Wynajem mieszkań będzie bezpieczniejszy dla właścicieli, a do tego zapłacą mniejszy podatek – wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie lokatorów, który rząd postanowił skierować do Sejmu.
Nowe przepisy o tzw. najmie okazjonalnym obejmą wyłącznie prywatnych właścicieli (osoby fizyczne), którzy nie wynajmują mieszkań w ramach działalności gospodarczej. Najbardziej ucieszą ich uproszczenia procedur eksmisyjnych. Projekt przewiduje, że najemca będzie musiał złożyć oświadczenie, że jeśli nie wywiąże się z warunków umowy, wyprowadzi się na żądanie właściciela. Takie oświadczenie musiałoby być poświadczone przez notariusza. Ponadto lokator musiałby wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a dysponent tego lokalu wyrazić na to zgodę (jego podpis musiałby być poświadczony przez notariusza). Koszty notarialne nie będą wysokie, bo ustawa narzuci maksymalną stawkę (ok. 200 zł). Podatek zryczałtowany od przychodu z najmu wyniesie 8,5% bez względu na wysokość przychodów. Obecnie taką stawką objęte są przychody, które nie przekraczają równowartości 4 tys. euro (w 2009 r. – 13.510 zł). Natomiast powyżej tego progu podatek wzrasta do 20%.
5 sierpnia 2009