Zaczęła obowiązywać jednolita stawka dla najmu

Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego zapłacą w tym roku podatek ryczałtowy według jednej 8,5% stawki.
Dziś wchodzą w życie przepisy podpisanej przez prezydenta ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). W tym roku obowiązuje niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Do końca 2009 roku ryczałt w wysokości 8,5% płacili podatnicy, których przychody z najmu nie przekraczały równowartości 4 tys. euro (13 510 zł w 2009 roku). Po przekroczeniu tej kwoty podatek od nadwyżki wzrastał do 20%. Jednolita 8,5% stawka zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych będzie stosowana do przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które podlegają przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Źródło: Gazeta Prawna, 28 stycznia 2010 r.