Już czas złożyć formularz ZUS IWA

Do 1 lutego pracodawcy muszą przekazać dane o wypadkach w swojej firmie.
Termin na złożenie informacji do ustalenia składki wypadkowej mija 31 stycznia. W tym roku jest to niedziela, więc płatnicy mogą przekazać je jeszcze 1 lutego. Formularz ZUS IWA nieco się zmienił. Płatnicy w tym roku muszą skorzystać z nowych druków. Płatnicy będą podawać pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według nowego PKD wprowadzonego rozporządzeniem z 24 grudnia 2007 r.
Chodzi o kod, z jakim płatnik był ujęty w REGON 31 grudnia 2009 r. Pomyłka może spowodować, że ZUS nieprawidłowo wyliczy stopę procentową składki wypadkowej. Formularz ZUS IWA składają ci, którzy w 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej dziesięciu ubezpieczonych, byli zgłoszeni nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2009 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2010 r. Musieli też figurować w REGON 31 grudnia 2009 r. ZUS ustala na podstawie przekazanych informacji wysokość stopy procentowej składki obowiązującej na dany rok (czyli od 1 kwietnia do 31 marca). Ustala ją tylko tym, którzy przekazali ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe.
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 27 stycznia 2010 r.