Płatnik wystawi PIT do 1 marca

Ostatnim dniem na wypełnienie informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-8S przez płatników jest 1 marca. Termin się przesuwa, bo 28 lutego to niedziela.
Luty to miesiąc wytężonej pracy dla płatników, np. pracodawców, domów maklerskich, instytucji wypłacających stypendia. Do końca miesiąca muszą oni wystawić: PIT-11 – informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach, PIT-8C – informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, PIT-8S – informację o wysokości wypłaconego stypendium.
W 2010 roku ostatni dzień lutego to niedziela. Następuje więc przesunięcie terminu. Ostatnim dniem na wystawienie wskazanych informacji będzie 1 marca. Ten dzień będzie też kluczowy dla płatników wypełniających za podatników PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku. Gdy płatnik wypełni PIT-40, podatnik nie musi już składać indywidualnego zeznania PIT. Deklarację PIT-40 trzeba wypełnić i wysłać do podatnika i właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego do końca lutego roku następnego po roku, którego rozliczenie dotyczy. W 2010 roku będzie to 1 marca.
Źródło: Gazeta Prawna, 3 lutego 2010 r.