Wyższe stawki VAT w dalszym ciągu obowiązują

Aktualne stawki VAT będą obowiązywały jeszcze do końca 2016 r. Dziś weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1608), która utrzymuje stawki: 8 proc. i 23 proc.
Utrzymanie stawek wynika z przyjętych w kwietniu 2013 r. przez Radę Ministrów dokumentów: “Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013” oraz “Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016”. Przedłużenie stosowania obecnych stawek wynika z potrzeby zmniejszenia nierównowagi finansów publicznych, jak również ze słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych, ograniczającej wzrost gospodarczy.
W związku z utrzymaniem aktualnych stawek podatkowych zmienione zostały także: ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jak również ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowelizacja zawiera ponadto przepis przejściowy zapisany w celu usunięcia wątpliwości dotyczących rozliczania podatku VAT w przypadku dostawy towaru przed 1 stycznia 2014 r.
W związku z utrzymaniem obecnie obowiązujących stawek VAT do 2016 r. zniesiono również mechanizm warunkowych podwyżek stawek VAT, w przypadku gdyby miało dojść do przekroczenia 55% wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.
Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, www.prezydent.pl, stan z dnia 31 grudnia 2013 r.
Data publikacji: 31 grudnia 2013 r.