Nowa lista towarów i usług z obniżoną stawką VAT

Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług dla których obniża się stawkę podatku VAT oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719).
Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) dotychczasowe przepisy wykonawcze obowiązywały do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. określono towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8 proc., 5 proc. i 0 proc. oraz szczegółowe warunki stosowania niektórych zwolnień.
W nowej regulacji nie ma zapisu, zgodnie z którym stawkę 8 proc. stosuje się do zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem. Pozostałe przepisy określające listę towarów i usług z obniżoną stawką podatku VAT są kontynuacją obowiązujących regulacji.
Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014 roku.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 2 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 2 stycznia 2014 r.