Od 1 stycznia faktury tylko na żądanie nabywcy

Od nowego roku podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Do wystawienia faktury w takich przypadkach zobowiązany będzie każdy podatnik, niezależnie od tego czy został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, czy też nie dokonał rejestracji dla celów podatku VAT.
Dnia 1 stycznia wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).
Rozporządzenie określa:
a) przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy o VAT oraz zakres tych danych,
b) inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania,
c) późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.
Od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Do wystawienia faktury w takich przypadkach zobowiązany będzie każdy podatnik, niezależnie od tego czy został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, czy też nie dokonał rejestracji dla celów podatku VAT. W związku z powyższym zakres danych na fakturze został zbliżony do zakresu danych wymaganych na rachunku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Zrezygnowano z regulacji dotyczącej braku obowiązku podawania numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku w przypadku faktur dokumentujących sprzedaż tzw. mediów.
Nowa regulacja zastąpi przepisy:
1) rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360);
2) rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 247).
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 31 grudnia 2013 r.
Data publikacji: 31 grudnia 2013 r.