Wybrano urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom

W tym roku, po raz dziewiąty, rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Business Centre Club przy współudziale Ministerstwa Finansów.

Celem konkursu, tak jak w poprzednich edycjach, było promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. Inicjatywa zorganizowania konkursu powstała przed dziewięcioma laty. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 28 lutego 2002 r. pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Business Centre Club.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymało 61 urzędów, wskazanych przez przedsiębiorców. Ocenie podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników. Podobnie, jak w latach ubiegłych, Urzędy Skarbowe oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ankiety oceniające urzędy były przesyłane do Kanclerzy Lóż Regionalnych BCC, którzy koordynowali konkurs na szczeblu regionalnym. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 15 tysięcy ankiet.

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymały tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – 2011”. Prawo używania tytułu przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu. Dyplomy przedstawicielom najlepszych Urzędów wręczali: Maciej Grelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC i Andrzej Parafianowicz, wiceminister finansów, generalny inspektor kontroli skarbowej. W województwie śląskim tytuł Laureata 2011 otrzymali: II US Częstochowa, US Lubliniec, II US Bielsko Biała, I US Sosnowiec.

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 21 czerwca 2011 r.
Data publikacji: 22 czerwca 2011 r.