VAT: Wszystkie surowce wtórne rozliczane jak złom

Ustawa o VAT przewiduje szczególne reguły opodatkowania obrotu złomem. Teraz będą one miały zastosowanie także do dostawy zużytych akumulatorów, odpadów szklanych, gumowych czy z tworzyw sztucznych.
VAT od sprzedaży złomu jest od 1 kwietnia 2011 rozliczany przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego poboru (reverse charge). W świetle bowiem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikiem jest nabywca złomu, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: dokonującym jego dostawy jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem dla towarów używanych. Jednocześnie ustawa o VAT nie zawierała dotąd definicji złomu, co było powodem licznych wątpliwości. Od 1 lipca 2011 te zasady (rozliczania podatku przez nabywcę) rozszerzono na wszystkie odpady i surowce wtórne. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 7, reguła rozliczania podatku należnego przez nabywcę ma zastosowanie do dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy. Teraz będą one miały zastosowanie także do dostawy zużytych akumulatorów, odpadów szklanych, gumowych czy z tworzyw sztucznych.
Źródło: Rzeczpospolita, 30 czerwca 2011 r.
Data publikacji: 30 czerwca 2011 r.