Wniosek o interpretację złożymy przez Internet

Wniosek o interpretację indywidualną będzie można złożyć elektronicznie. Podatnicy będą mogli przesyłać podania oraz wnioski o interpretacje indywidualne do urzędów skarbowych przez Internet. Takie zmiany zakłada uchwalona 8 stycznia przez posłów ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz m.in. ustawy – Ordynacja podatkowa. Zmiany wejdą w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Podanie przesyłane elektronicznie musi spełniać wymogi określone w nowym art. 168 par. 3a Ordynacji podatkowej. Podatnik będzie musiał albo podpisać podanie e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, albo uzyskać specjalny status (profil zaufanego ePUAP). Przewidziano również możliwość zastosowania innych rozwiązań, ale pod warunkiem że odrębne przepisy nie będą stały im na przeszkodzie.

Źródło: Gazeta Prawna, 11 stycznia 2010 r.