Opublikowano nowy wykaz organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1 proc. podatku w PIT za 2009 rok.

Aktualny wykaz organizacji posiadających na 30 grudnia 2009 r. status pożytku publicznego zamieściło na stronie internetowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl). Będzie on aktualizowany na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie w wykazie, który zawiera numer KRS organizacji, jej nazwę, numer rachunku bankowego oraz adres, znajdują się 7223 pozycje. Wykaz organizacji pożytku publicznego jest kluczowy dla osób, które w rozliczeniu PIT za 2009 rok wesprą potrzebujących 1 proc. swojego podatku. Aby 1 proc. podatku przekazać, wystarczy w rocznym zeznaniu PIT wpisać nazwę organizacji, jej numer KRS oraz kwotę do zapłaty. Reszty formalności, tj. przekazanie pieniędzy, dokona za nas naczelnik urzędu skarbowego. Podatnicy 1 proc. swojego podatku mogą wskazać zarówno w zeznaniu rocznym, jak i w jego korekcie. Warunkiem przekazania 1 proc. podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 11 stycznia 2010 r.