Uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, czyli tzw. mała ustawa o innowacyjności.

4 listopada zakończyło się 29. posiedzenie Sejmu, w czasie którego uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, czyli tzw. mała ustawa o innowacyjności. Wprowadza ona spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, od 1 stycznia 2017 r. przewiduje się zniesienie podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki.

Nowe przepisy wprowadzają też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły odliczyć 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Ustawa wydłuża z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Ustawa zawiera też pakiet przepisów uproszczających procedury, m.in. modyfikujących zasady tzw. „uwłaszczenia naukowców”, czyli nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków.

Ponadto, ustawa usuwa ograniczenia dotyczące okresu, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji (dotychczas maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków).

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Opracowanie: Marcin Krudysz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2016 r.