Struktury deklaracji elektronicznych będą publikowane na stronie www

Ministerstwo Finansów chce od 1 stycznia 2010 r. publikować informatyczne struktury e-deklaracji na stronie internetowej resortu.
Resort finansów w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa proponuje, aby struktury logiczne, czyli struktury informatyczne (kod XML [XSD]) e-deklaracji oraz zgłoszeń NIP składanych drogą elektroniczną, publikować na stronie internetowej, a nie w rozporządzeniach MF. Takie rozwiązanie ma ułatwić pracę urzędnikom i informatykom przygotowującym programy do obsługi komputerowej e-deklaracji. Zaproponowane zmiany pozytywnie oceniają eksperci. Z punktu widzenia praktyki stosowania prawa informacje o strukturze logicznej powinny być publikowane w sposób najwygodniejszy dla podatników i informatyków.

Gazeta Prawna, 8 września 2009 r.