Doradca musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo

Aby można było złożyć deklarację przez Internet, nie trzeba mieć bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczy, że ma go doradca, który podpisze e-deklarację w imieniu podatnika.
Będzie to jednak możliwe tylko, jeśli dostarczyliśmy wcześniej do urzędu skarbowego specjalne pełnomocnictwo upoważniające doradcę do podpisywania deklaracji w formie elektronicznej. Służy do tego formularz UPL-1. Podatnik musi złożyć ten formularz, nawet jeśli w urzędzie składał już pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji papierowych. Nie mają one bowiem ze sobą nic wspólnego. W formularzu UPL-1 trzeba podać informacje o mocodawcy (czyli o podatniku, w imieniu którego deklaracje będą podpisywane), dane pełnomocnika oraz okres obowiązywania upoważnienia. Jeśli nie podamy, do kiedy jest ono ważne, będzie traktowane jako udzielone bezterminowo. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji można w każdym czasie odwołać, również to udzielone bezterminowo. Wystarczy wypełnić formularz OPL-1.
Rzeczpospolita, 10 września 2009 r.