Strata na terminowych transakcjach walutowych jest kosztem

Koszty związane z wcześniejszym rozwiązaniem umowy terminowych transakcji walutowych pomiędzy podatnikiem a bankiem stanowią koszty podatkowe w momencie odstąpienia od jej realizacji.
Jak stwierdził organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia, zapewnienie stałego i przewidywalnego poziomu cen z kontrahentami, do czego służyły kontrakty terminowe jest działalnością przedsiębiorcy wykazującą związek z wysokością przychodu i zachowaniem źródła przychodu. W związku z powyższym, w przypadku terminowych transakcji walutowych zawieranych w celu zabezpieczenia źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, poniesiony koszt będący konsekwencją rozwiązania umowy terminowych transakcji walutowych, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 sierpnia 2012 r., ITPB1/415-668/09/12-S/WM.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 17 września 2012 r.
Data publikacji: 17 września 2012 r.