1 stycznia – osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami VAT tracą numer NIP

1 stycznia – osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami VAT tracą numer NIP – jedynym identyfikatorem podatkowym takich osób staje się PESEL.

Data publikacji: 27 grudnia 2011 r.