SSE są najpopularniejszym instrumentem pomocy regionalnej w Polsce

Specjalne Strefy Ekonomiczne to najpopularniejszy i najbardziej dostępny instrument inwestycyjnej pomocy regionalnej. Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki, obecnie łączna powierzchnia stref w Polsce wynosi 18,2 tys. ha.
Na koniec III kwartału 2014 r. w SSE utworzono blisko 210 tys. etatów w wyniku nowych inwestycji. Skumulowana wartość nakładów wyniosła 99.112,16 mln zł.
Przedsiębiorca prowadzący działalność w strefie na podstawie zezwolenia wydanego w związku z realizacją nowej inwestycji jest zwolniony z podatku CIT lub PIT (w przypadku osób fizycznych) do wysokości iloczynu kosztów kwalifikowanych i maksymalnej intensywności pomocy obowiązującej w miejscu prowadzenia działalności.
Oprócz zwolnienia z podatku dochodowego, SSE oferuje działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie. Przedsiębiorcy udzielana jest pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Na terenie niektórych gmin przedsiębiorcy przysługuje także zwolnienie od podatku od nieruchomości.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 26 lutego 2015 r.
Data publikacji: 26 lutego 2015 r.