Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zapraszamy wszystkich Przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniami do inwestycji m.in. w rozbudowę aktywnych form turystyki, parków tematycznych, tworzenia bazy okołoturystycznej oraz terenów rekreacyjnych.

Na spotkaniach zostaną zaprezentowane kompleksowe informacje o dofinansowaniach do inwestycji w infrastrukturę okołoturystyczną w ramach Poddziałania 3.2.1 w tym m.in.:

– zasady pozyskiwania wsparcia,
– zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie,
– zasady kwalifikowalności wydatków,
– kryteria oceny projektów.

Zaplanowane spotkania odbędą się w:

Rybniku, 10 marca 2011 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31 w godzinach od 10.00 do 14.00, (I piętro sala nr 200).

oraz

Bielsku-Białej, 17 marca 2011 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 w godzinach od 10.00 do 14.00, (I piętro sala nr 122).

źródło: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości