Składka wypadkowa bardziej zróżnicowana

Niektórzy usługodawcy od kwietnia zapłacą więcej na ubezpieczenia. Płatnicy będą podzieleni na 64 grupy.

W najbliższym okresie składkowym, który rozpoczyna się 1 kwietnia, płatnicy składki wypadkowej będą się posługiwać nową tabelą grup działalności, kategorii ryzyka i stóp procentowych. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Będą 64 grupy działalności, czyli znacznie więcej niż do końca ubiegłego roku, kiedy to płatnicy byli podzieleni tylko na 29 grup. Nie zmieni się ryczałtowa stopa składki opłacanej przez najmniejszych płatników (zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób). Nadal będzie to 1,67% podstawy wymiaru (stanowi ona połowę najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok, która nie ulegnie zmianie).

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 5 lutego 2010 r.