Zrezygnowałeś ze zwolnienia VAT, wrócisz za rok

Podatnicy, którzy zrezygnowali ze zwolnienia z VAT w 2009 r., będą mogli do niego wrócić dopiero od 1 stycznia 2011 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów.
Informacja nie jest zaskoczeniem, ponieważ z samego art. 113 ust. 11 ustawy o VAT wynika, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.
Źródło: Rzeczpospolita, 8 lutego 2010 r.