Senat przyjął zmiany w uldze prorodzinnej

Senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. ułatwień dla rodzin wielodzietnych. Podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało by wykorzystać całą ulgę na dzieci dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa.
Nowelizacja dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko (także dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko uczące się w szkole do ukończenia 25 roku życia). Ulga na dzieci jest odliczana od podatku przez podatników podatku dochodowego uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, po wcześniejszym potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z nowelizacją podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ustawa zakłada też podwyższenie o 20 proc. ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko – ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1668,12 zł na 2000,04 zł, a ulga na każde kolejne dziecko z 2224,08 zł na 2700 zł. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2014 r.
Data publikacji: 7 listopada 2014 r.