Sejm utrzymał wyższe stawki VAT

W piątek, 8 listopada 2013 r. w ostatnim dniu 53. posiedzenia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy przewidują utrzymanie do 31 grudnia 2016 r. obecnie obowiązujących stawek VAT – 23 proc. i 8 proc.

Utrzymanie stawek wynika z przyjętych w kwietniu 2013 r. przez Radę Ministrów dokumentów: „Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013” oraz „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016”. Przedłużenie stosowania obecnych stawek wynika z potrzeby zmniejszenia nierównowagi finansów publicznych, jak również ze słabej koniunktury na głównych rynkach eksportowych, ograniczającej wzrost gospodarczy. W związku z utrzymaniem aktualnych stawek podatkowych zmienione zostały także: ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, jak również ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowelizacja zawiera ponadto przepis przejściowy zapisany w celu usunięcia wątpliwości dotyczących rozliczania podatku VAT w przypadku dostawy towaru przed 1 stycznia 2014 r. Ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2013 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 11 października 2013 r. na posiedzeniu Sejmu, natomiast drugie 6 listopada 2013 r. Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Senatu.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2013 r.

Data publikacji: 12 listopada 2013 r.