Sejm uchwalił abolicję składek ZUS dla przedsiębiorców

Sejm przegłosował abolicję składek. Przedsiębiorcy, którzy w latach 1999-2009 zawiesili działalność gospodarczą i nie płacili składek ZUS zostaną zwolnieni z odsetek i kar naliczonych przez urząd.

W dniu 9 listopada zakończyło się 25 posiedzenie Sejmu RP. Izba uchwaliła ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa ta (druk 382) dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek.

Warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie.

Osoby, które przed dniem 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności z abolicji będą mogły skorzystać prawdopodobnie już w tym roku (ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Pozostali przedsiębiorcy będą musieli poczekać na decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą, że umorzenie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło:  www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 listopada 2012 r.

Data publikacji: 12 listopada 2012 r.