Sejm przyjął zmiany w Ordynacji podatkowej

Prostsze procedury dla firm oraz skuteczniejsza administracja fiskalna – to główne założenia przyjętych wczoraj przez Sejm zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja zostanie przekazana do Senatu.
Nowelizacja wprowadza, obok pełnomocnictwa szczególnego do jednej sprawy, pełnomocnictwo ogólne. Dawałoby ono prawo do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo ma być składane elektronicznie do centralnego rejestru i zwolnione z opłaty skarbowej.
Ustawa zakłada ponadto wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, co ma skrócić czas kontroli oraz przyspieszyć analizę danych.
Nową regulacją jest również zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę o nową stawkę obniżoną (50 proc. stawki za zwłokę) i stawkę podwyższoną (150 proc. stawki za zwłokę). Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będą służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyzie i cłach.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego przez podmioty powiązane wyodrębniony zostanie jeden urząd prowadzący postępowanie. Ustawa zakłada również wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację, co zdaniem autorów projektu umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.
Nowelizacja zostanie przekazana teraz do Senatu.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 lipca 2015 r.
Data publikacji: 10 lipca 2015 r.