Przedsiębiorcy zapłacą nowe składki za pracowników

Od 1 stycznia 2010 r. firmy zatrudniające pracowników, którzy mają prawo do emerytur pomostowych, będą musiały za nich płacić dodatkowe składki w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru.

Pracodawcy muszą opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obowiązek ich opłacania dotyczy wszystkich pracowników wykonujących takie prace. Podstawę wymiaru składek do FEP będzie przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ich zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 25 września 2009 r.