Nie będzie obowiązku fakturowania niektórych usług

Na podstawie paragonów lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, np. biletu z parkometru, mają być księgowane wydatki na nabycie usług taksówek, gastronomicznych i parkowania pojazdów. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu Komisji Przyjazne Państwo, który przewiduje takie zmiany.

Wprowadzenie możliwości odstąpienia od obowiązku wystawiania faktury VAT nabywcom niektórych usług, pod warunkiem że obrót i kwota podatku należnego z tytułu ich świadczenia będą ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy fiskalnej, popiera Ministerstwo Finansów. Zmiana ta będzie wymagała zgody Komisji Europejskiej. Jak poinformował w Sejmie Wiceminister Finansów Maciej Grabowski, procedura uzyskania zgody została uruchomiona w kwietniu 2009 r. i jest duża szansa na jej otrzymanie. Zgodnie z projektem wydatki na nabycie usług taksówek, gastronomicznych i parkowania dokumentowane paragonami stanowiłyby koszty uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie.

Gazeta Prawna, 25 września 2009 r.