Prywatne usługi opieki bez VAT

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez podmioty prywatne będą zwolnione z VAT.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło wątpliwości dotyczące opodatkowania VAT od 2011 r. usług prywatnych instytucji świadczących usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych i będących w podeszłym wieku. Dotychczas usługi te kwalifikowane jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej były zwolnione z VAT. Jak podkreślił resort, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT również usługi opiekuńcze (nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku) świadczone w miejscu zamieszkania tych osób przez podmioty prywatne będą nadal zwolnione z podatku. Zgodnie z tą ustawą w zakresie usług pomocy społecznej zwolnione od podatku od towarów i usług mają być m.in. usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 22 znowelizowanej ustawy, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana (art. 43 ust. 1 pkt 23 znowelizowanej ustawy).

Źródło: Gazeta Prawna, 8 grudnia 2010 r.

Data publikacji: 8 grudnia 2010 r.