Prawo jazdy na motocykl podlega 23% VAT

Kurs prawa jazdy na motocykl jest opodatkowany VAT. Natomiast zwolnieniem objęte jest zdobywanie uprawnień do prowadzenia ciągnika rolniczego.

Szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii A (na motocykl) nie można uznać za kształcenie zawodowe, a tym samym objąć tych szkoleń zwolnieniem z VAT. W ocenie MF nie można uznać, że szkolenia te pozostają w bezpośrednim związku z konkretną branżą lub zawodem, co jest jednym z warunków korzystania ze zwolnienia, zgodnie z przepisami wspólnotowymi. Wyjątkiem są przypadki, gdy szkolenie to dotyczy osób skierowanych np. przez pracodawcę dla zdobycia uprawnień do kierowania motocyklem, jeżeli są one niezbędne do wykonywania obowiązków u tego pracodawcy, np. skierowanie przez policję funkcjonariuszy na tego rodzaju szkolenie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 lipca 2011 r.

Data publikacji: 21 lipca 2011 r.