Nowe druki dla podatku od spadków i darowizn

Została zmieniona treść zeznania dla podatku od spadków i darowizn SD-3 i SD-3/A oraz zgłoszenia SD-Z2 – informuje Ministerstwo Finansów.
W nowych drukach osoby fizyczne nieprowadzące firmy i niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT będą mogły podawać PESEL zamiast NIP jako swój identyfikator podatkowy. Ponadto nowe druki uwzględniają zapis windykacyjny, który zacznie obowiązywać w prawie cywilnym od 23 października 2011 r. Minister Finansów proponuje jednak, aby korzystać z zapasów obecnych druków do 31 grudnia 2012 r.
Źródło: www.mf.gov.pl, 29 sierpnia 2011 r.
Data publikacji: 29 sierpnia 2011 r.