Firma zażąda badania trzeźwości pracownika

Od 1 lipca pracodawcy mogą zmuszać pracowników do poddania się badaniom trzeźwości przeprowadzanym przez policję lub straż miejską.

Takie zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do tej pory badania takie można było wykonać tylko na żądanie podwładnego. Nowe przepisy nie określiły jednak precyzyjnie, kto ma zlecać takie badania, kto za nie płaci i kiedy pracodawca otrzyma ich wyniki. Może to powodować, że wprowadzone rozwiązanie będzie rzadko wykorzystywane w praktyce. Tym samym pracodawcy nie będą mieć twardej podstawy do ukarania pracowników nadużywających alkoholu (z karą pieniężną i wypowiedzeniem dyscyplinarnym włącznie). Wszystko wskazuje też na to, że nadal nie będą mogli zmuszać pracowników do poddania się badaniu na zawartość narkotyków. Nad doprecyzowaniem przepisów już pracuje Ministerstwo Zdrowia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Arkadiusz Sobczyk, 21 lipca 2011 r.

Data publikacji: 21 lipca 2011 r.