Podatnicy przekazali ponad 457 milionów na rzecz OPP

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą kwot 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2011 rok.
Z informacji przedstawionych przez resort finansów wynika, że łączna kwota 1 proc. należnego podatku przekazana na rzecz OPP z rozliczenia za 2011 rok wyniosła 457,3 mln złotych i stanowiła 0,71% należnego podatku. Jest to kwota o ponad 57 mln wyższa niż rok wcześniej.
Liczba podatników, którzy zdecydowali się na przekazanie 1 proc. wyniosła 11.165.578, co jak podaje resort finansów, stanowi 43% uprawnionych. Większość stanowili podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36 i PIT-37. Przeciętna kwota przekazywana na rzecz OPP wyniosła 41 zł.
W informacji przedstawiono również wykaz 30 organizacji, które otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 2 października 2012 r.
Data publikacji: 2 października 2012 r.