Pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej kodeks pracy

W dniu 10 października w trakcie 23. posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni.
Ułatwienia dla pracodawców mają polegać na zwolnieniu z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.
Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni).
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 października 2012 r.
Data publikacji: 10 października 2012 r.