PIP skontroluje 88 tys. firm

W przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli.
Państwowa Inspekcja Pracy jednocześnie wystąpi z działaniami prewencyjnymi do blisko 200 tys. małych i średnich firm. Tak przewiduje program działania PIP na 2012 r. W ramach zadań koordynowanych centralnie przeprowadzony zostanie ostatni etap programu koncentrującego się na poprawie bezpieczeństwa w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych. Działania kontrolno-prewencyjne PIP obejmą przede wszystkim budownictwo. Chodzi o kontrolę robót na wysokości i prac ziemnych, które są związane z największymi zagrożeniami wypadkowymi. Pod okiem PIP znajdą się też firmy transportowe. Kontrole obejmą czas jazdy i postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowców, a także przestrzeganie norm czasu pracy.
Źródło: www.pip.gov.pl
Data publikacji: 28 listopada 2011 r.