Zaliczka PIT i CIT za listopad i grudzień 2012

Przypominamy, że wpłata ostatniej zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 rok będzie podlegała już takim samym zasadom, jak opłacanie wszystkich pozostałych zaliczek w tym roku. Oznacza to, że podstawą do jej wyliczenia będzie dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę w grudniu lub w IV kwartale. Termin jej płatności będzie przypadał na 20 stycznia 2013 roku. Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy będzie więc musiała być wpłacona do 20 dnia miesiąca za miesiąc lub kwartał poprzedni, tak samo jak pozostałe zaliczki w ciągu roku.

Tym samym nie będzie już tzw. podwójnej zaliczki za listopad i sztucznego szukania kosztów podatkowych w listopadzie.

Dodatkowo, przedsiębiorca może uniknąć konieczności opłacenia zaliczki na podatek dochodowy w styczniu, jeżeli do 20 stycznia złoży zeznanie podatkowe za ubiegły rok. W tej sytuacji dochód za grudzień lub IV kwartał jest rozliczany bezpośrednio w zeznaniu rocznym (PIT, CIT) i zgodnie z jego zasadami.