Sejm znowelizował ustawę o PIT

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie zgłoszone do projektu poprawki zostały albo wycofane albo odrzucone. Za ustawą głosowało 232 posłów, 215 było przeciw.
Ustawa wprowadza zmiany w zasadach obliczania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Twórcy, którzy osiągają rocznie dochody powyżej 85 tys. 528 zł. będą mieli ograniczone możliwości skorzystania z ryczałtowych 50-proc. kosztów.
Ustawa ogranicza także ulgę prorodzinną na pierwsze dziecko. To ograniczenie dotyczyć będzie rodzin, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni; w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne wzrośnie o 100 proc.
Mimo likwidacji w ustawie ulgi na internet, ulga ta ma jednak szansę pozostać, jeżeli na etapie prac nad ustawą w Senacie zostanie zgłoszona odpowiednia poprawka. Ministerstwo Finansów nie będzie się sprzeciwiać tej poprawce jeżeli będzie zakładała, że ulga przysługiwać będzie tylko osobom, które dopiero zaczynają korzystać z internetu.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 15 października 2012 r.
Data publikacji: 15 października 2012 r.