Opublikowano wzór informacji VAT-26

W związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika określony został stosowny wzór informacji składanej o tych pojazdach do urzędu skarbowego (VAT-26).

Wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej zawiera informacje umożliwiające identyfikację organowi podatkowemu tych pojazdów u podatnika, tj.: markę, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, datę nabycia. Ponadto zawarta jest informacja o dacie poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym samochodem oraz o dacie zmiany jego wykorzystania. We wzorze VAT-26 zawarto także informację o wersji elektronicznej wzoru.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371) wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r.

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 24 marca 2014 r.