Umowy o dzieło będą oskładkowane?

Ministerstwo pracy przygotowało wstępne propozycje zmiany zasad oskładkowania umów o dzieło. Zmiany będą dotyczyły tych sytuacji, w których osoba wykonująca pracę nie jest oskładkowana z żadnego tytułu. Jeśli płacone są jej składki na ZUS od co najmniej płacy minimalnej, wówczas od umów o dzieło już ich ma nie być.
Wiceminister pracy Marek Bucior zastrzega, że na razie jest to temat do dyskusji. Podkreśla też, że chodzi wyłącznie o składki na ubezpieczenie emerytalne. Zmiany nie dotyczyłyby składek zdrowotnych czy wypadkowych. Dodał też, że minister pracy jest gotów na rozmowy na ten temat z partnerami społecznymi. Jeżeli związki zawodowe nie będą nadal uczestniczyć w posiedzeniach zespołów Trójstronnej Komisji, może w każdej chwili zwołać zespół ekspercki w resorcie, w którym wszyscy partnerzy społeczni będą mogli wypowiedzieć się na temat proponowanych zmian i ich kierunku.
Propozycje ministerstwa pracy mają w najbliższych dniach zostać przesłane wszystkim parterom społecznym w wersji pisemnej.
Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 6 lutego 2014 r.
Data publikacji: 6 lutego 2014 r.