Sprawdź kody, wyślij aktualne formularze

Zleceniobiorców trzeba zgłosić do ubezpieczenia wypadkowego. Firmy rozliczą nową składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych.
1 stycznia br. weszły w życie rozporządzenia określające wzory dokumentów ubezpieczeniowych. Chodzi np. o objęcie wszystkich zleceniobiorców – także pracujących poza siedzibą firmy (ubezpieczonych emerytalnie i rentowo) – obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Tych, którzy pracowali poza siedzibą zleceniodawcy i w związku z tym dotychczas nie podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu, trzeba wyrejestrować z ubezpieczeń i ponownie zgłosić z nowym kodem 04 11 xx. Kolejne zmiany odnoszące się do ubezpieczenia wypadkowego wiążą się ze zmianą kodów rodzajów działalności. Płatnicy, którzy zarejestrują się w ZUS od stycznia do marca br., zapłacą składki z zastosowaniem dotychczasowych stóp procentowych, ale już według grup działalności ustalonych zgodnie z nową klasyfikacją działalności – PKD 2007. Zmieniony został także druk ZUS IWA. Przedsiębiorcy do końca stycznia muszą złożyć go za 2009 r.
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 8 stycznia 2010 r.