Ograniczenia w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów z kratką

Rada Ministrów przyjęła 9 listopada 2010 r., przedłożone przez Ministra Finansów, założenia do projektu ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.
Zgodnie z projektem, w latach 2011-2012, nabywcy tzw. samochodów osobowych z kratką będą mogli odliczyć tylko 60% kwoty podatku VAT z faktury zakupowej, nie więcej jednak niż 6 tys. złotych. W tym okresie nie będzie też możliwe odliczanie podatku VAT od zakupionego do tych samochodów paliwa, również do tych, które zostały zakupione przed rokiem 2011. Odliczanie pełnego podatku od towarów i usług przy zakupie samochodu z kratką i paliwa do niego będzie znowu możliwe od początku 2013 r.
Nowym rozwiązaniem przewidzianym w projekcie, które ma na celu odciążenie podatnika i organów administracji podatkowej od gromadzenia kopii zaświadczeń, ma być zwolnienie właścicieli pojazdów ciężarowych z obowiązku dostarczania urzędowi skarbowemu kopii zaświadczeń wydawanych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów, potwierdzających homologację. Zniesiony ma zostać także obowiązek informowania urzędu o dokonanych w pojeździe zmianach mających wpływ na homologację.
W przypadku nieruchomości, które zostały nabyte lub wytworzone do celów działalności gospodarczej, a ich wykorzystanie do tych celów jest częściowe, prawo do odliczenia podatku VAT ma zgodnie z założeniami przysługiwać tylko od tej części nieruchomości, która związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podmioty zagraniczne świadczące w Polsce okazjonalne przewozy osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą, będą musiały mieć przy sobie potwierdzenie zarejestrowania się, jako podatnik VAT w naszym kraju i będą musiały rozliczać podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym.
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP
Źródło: www.premier.gov.pl stan z dnia 10 listopada 2010 r.
Data publikacji: 10 listopada 2010 r.