Firmy będą miały problem z umowami na czas nieokreślony

22 sierpnia 2011 r. upłyną dwa lata od wejścia w życie przepisów ustawy antykryzysowej uniemożliwiającej firmom zatrudnianie pracowników na czas dłuższy niż 24 miesiące.
Oznacza to, że terminowe umowy trwające w tym dniu, zawarte najpóźniej 22 sierpnia 2009 r., mogą przekształcić się w umowy na czas nieokreślony. Jest obawa, że pracodawcy mogą wcześniej wypowiedzieć umowy trwające krócej niż dwa lata, aby uniknąć przymusowego zatrudniania na czas nieokreślony. Pracę mogą stracić tysiące zatrudnionych.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 16 listopada 2010 r.
Data publikacji: 16 listopada 2010 r.